isbjørn

10 myter om klimaforandringer

Nu om dage høre vi del myter og misforståelser om klimaforandringerne. Hvad skal vi tro på og hvad skal vi lade gå gennem, det ene øre og ud af det andet?
I dette indlæg, vil vi prøve at redegøre, for 10 af myter og misforståelserne. 

1. Jordens klima har altid ændret sig

I løbet af jordens historie på 4,5 milliarder år har klimaet ændret sig meget. Det er rigtigt. Men den hurtige opvarmning, som vi ser nu, kan ikke forklares med naturlige cykler med opvarmning og afkøling. Den slags ændringer, der normalt ville ske over flere hundrede tusinder af år, sker i løbet af årtier.

Globale temperaturer er nu på det højeste, siden man begyndte at måle temperaturen. Faktisk har 17 af de 18 varmeste år, alle fundet sted siden 2001.

Denne meget hurtigere opvarmning, stemmer overens med de niveauer af kuldioxid i atmosfæren, som er steget markant siden den industrielle revolution. Når folk så taler om klimaændringer i dag, menes der de menneskeskabte klimaændringer. Dette er opvarmningen af ​​Jordens gennemsnits temperatur, som et resultat af menneskelig aktivitet, såsom forbrænding af kul, olie og gas til at producere energi til brændstof.

2. Planter har brug for kuldioxid

Planter har brug for kuldioxid (CO2) for at leve. Planter og skove fjerner og opbevarer enorme mængder kuldioxid fra atmosfæren hvert år. Men problemet er at det er begrænset hvor meget kuldioxid, de kan absorbere, og denne mængde bliver mindre, da flere og flere skove bliver fældet over hele verden.

CO2 er ikke problemet i sig selv, da det er en del af det naturlige, globale økosystem. Problemet er den mængde af CO2, der produceres af os mennesker. Der har ikke været dette niveau af CO2 i atmosfæren i over 800.000 år.

planter

3. Globalopvarmning er ikke virkeligt, da det stadigvæk kan være koldt

Global opvarmning får Jordens gennemsnitlige overfladetemperatur til at stige. Dette medfører ikke blot hedebølger og tørke, men det forårsager også ændringer i vores naturlige klimasystemer. Disse ændringer gør at ekstreme vejrbegivenheder, bliver mere sandsynlige og mere alvorlige. For eksempel bliver orkaner og storme mere intense, bevæger sig langsommere og varer længere tid.

På grund af klimaændringerne, vil fx UK og Irland højest sandsynligvis få mere regn og kraftigere vind, mens New York vil få mere sne.

4. Klimaændringer er et fremtidigt problem

Klimaændringer er først et problem i fremtiden, er ikke længere en undskyldning, for ikke at handle mod klimaændringer og derved lægge byrden på de kommende generationer. Sidste år advarede verdens førende klimaforskere, at vi kun har 12 år til at begrænse den globale opvarmning til højst 1,5 ° C, for at undgå voldsomme klimaforstyrrelser.

Vi ser allerede de ødelæggende virkninger af klimaændringer på den globale fødevareforsyning, stigende migration, sygdom og global ustabilitet, og dette vil kun blive værre, hvis vi ikke handler nu. Menneskeskabte klimaændringer er den største miljøkrise i vores tid. Det truer planetens fremtid, som vi er afhængige af for at overleve. Vi er den sidste generation, der for alvor kan gøre noget ved det i tide.

5. Hvis ozonlaget heler, er der ingen krise

Ozonlaget beskytter livet på jorden mod solens ultraviolette stråler. Global opvarmning skyldes ikke den direkte effekt af solindstråling, men af ​​infrarød stråling reflekteret fra planeten og fanget af drivhusgasser, primært CO2. Koncentrationen af CO2 i atmosfæren i 2018 var rekord høj. på 407,8 dele per million (ppm) i gennemsnit for hele året. Det forventes at dette tal vil være endnu højere i år 2019 (gennemsnit ikke offentliggjort endnu). For at forstå problemets helhed, var sidste gang der blev registreret en koncentration på over 400 ppm, var for mere end 3 millioner år siden. Her var globale temperatur 2-3 grader varmere end den i dag. Det er bevist at ozonlaget med tiden heler. Men da vi udleder mere CO2 end nogensiden, kan denne helingsproces ikke følge med.

6. Isbjørne bestanden stiger

Dette er ikke tilfældet. Klimaændringer er den største trussel, som isbjørnene står overfor. Arktis opvarmes omtrent dobbelt så hurtigt som resten af ​​verden, hvilket får havisen til at smelte tidligere og dannes senere hvert år. Dette gør det vanskeligere for hun isbjørn at komme i land, i det sene efterår for at bygge deres huler. det gør det også sværere for dem at komme ud på havisen om foråret, for at fodre deres unger. Sæler som er deres vigtigste byttekilde, påvirkes også af klimaændringer, da de er afhængige af havisen for at opfostre deres unger.

Det betyder at isbjørne i nogle dele af Arktis, er nødt til at overleve med mindre mad end tidligere. Isbjørnbestanden forventes at falde med mindst 30% i midten af ​​dette århundrede.

7. Dyr vil tilpasse sig klimaændringerne

Dette er ikke en myte, da nogle dyr og planter vil tilpasse sig klimaændringerne, men ikke alle. For at overleve har planter og dyr, der er konfronteret med klimaændringer, to muligheder. Enten at flytte eller tilpasse sig. Det bliver dog umuligt for mange arter at tilpasse sig hurtigt nok til at følge med deres skiftende miljø. Og efterhånden som levesteder ødelægges af veje, byer og fældning af skove, bliver det kun endnu vanskeligere.

8. Vedvarende energi fungere kun når der er skyfrit og blæst

Energi industrien udvikler nye teknologier til opbevaring af elektricitet, hvilket betyder, at selvom solen ikke skinner eller det ikke blæser en storm, er det stadig muligt at stole på de vedvarende energikilder.

De fleste af de britiske hjem får deres elektricitet fra National Grid (el- og gasforsyningsfirma). Når man skifter til en grøn el-leverandør, garanterer de at den mængde elektricitet der tages, lægger de den samme mængde grøn energi tilbage, hvilket hjælper med at rydde op i vores energiforsyning.

vind

9. Udryddelse af mennesker vil ordne det hele

Teknisk set ja. Det er dog vores mission at opbygge en verden, hvor mennesker og natur trives sammen. Teknologien og systemerne vi har brug for, for 100% vedvarende energi og bruge vores planets ressourcer bæredygtigt, er allerede tilgængelige. Hvad der nu er nødvendigt, er, at politiske ledere og erhvervsledere tager dristige og presserende handlinger, for at bruge disse løsninger, til at tackle klimakrisen og gendanne naturen.

10. Kina er det eneste land, der er ansvarligt for klimaændringerne

På trods af at være de største udledere af drivhusgasser, er Kina i øjeblikket en af ​​de største investorer i vedvarende energi. Stigningen i investeringerne har gjort at landet er en af de hurtigst voksende grøn energi og derved sat stor fokus på at rense luftforurening i de største byer.

Klimaforandringerne er et globalt anliggende. Vi har alle et ansvar for at gøre noget. Handling hertil kræver seriøse investeringer, som kan have stor potentiale til at gøre en forskel for natur og mennesker. Vi er alle nødt til at hæve vores stemmer og kæmpe for vores verden!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.